[{"haber_photo":"","title":"Suriye ve M\u0131s\u0131r’daki katliamlara k\u0131nama","entry_date":"A\u011fustos 22, 2013 - 6:07:05","haber_content":"

Kad\u0131n Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Melek Yürük, partide düzenlenen toplant\u0131da, Suriye'deki kimyasal silah sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n bir katliam ve insanl\u0131k suçu oldu\u011funu söyledi. <\/p>

Suriye'de ya\u015fanan ac\u0131lar\u0131n bir an önce son bulmas\u0131 gerekti\u011fini belirten Yürük, \u015föyle konu\u015ftu:<\/p>

"Tarih boyunca zalim yöneticilerin tavr\u0131 hep ayn\u0131 olmu\u015ftur. \u0130ktidarlar\u0131n\u0131 devam ettirmek için sivil halk\u0131 katletmekten, k\u0131y\u0131mdan geçirmekten çekinmemi\u015flerdir. Bunca sivilin öldürüldü\u011fü bu katliamda kimyasal silah kullan\u0131l\u0131p kullan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n tart\u0131\u015f\u0131lmas\u0131 abestir. Yak\u0131n kom\u015fumuz Suriye'de 3 y\u0131ldan bu yana süren çat\u0131\u015fmalarda yüz binlerce masum insan hayat\u0131n\u0131 kaybetti ve milyonlarcas\u0131 da mülteci durumuna dü\u015ftü."<\/p>

Yürük, M\u0131s\u0131r'da güvenlik güçlerinin darbe kar\u015f\u0131tlar\u0131na yönelik Adeviyye Meydan\u0131'ndaki müdahalesi sonucunda da çok say\u0131da ki\u015finin öldü\u011fünü ve yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatt\u0131. Bu olaylar\u0131n Türk milletini de derinden üzdü\u011fünü ifade eden Yürük, \u015funlar\u0131 kaydetti:<\/p>

"M\u0131s\u0131r'da darbeciler, insanl\u0131k suç i\u015fleyerek masum insanlar\u0131n kan\u0131yla çal\u0131\u015fmaktad\u0131r. Bugün Suriye ve M\u0131s\u0131r'da ya\u015fananlara 'dur' diyemeyenler tarih önünde ayn\u0131 oranda suçlu olacakt\u0131r. Gün gelecek ve insanl\u0131k tarihi onlar\u0131 yarg\u0131layacakt\u0131r."<\/p>

Konu\u015fman\u0131n ard\u0131ndan kad\u0131n kollar\u0131 üyeleri toplanarak "Rabia" i\u015fareti yapt\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Edirne Kad\u0131n Kollar\u0131 \u00fcyeleri, Suriye ve M\u0131s\u0131r'daki katliamlar\u0131 k\u0131nad\u0131.","prev_link":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/edirne-danisma-meclis-toplantisi\/521","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/misirda-yasananlar-bir-insanlik-dramidir\/577\/22","haber_url":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/misirda-yasananlar-bir-insanlik-dramidir\/577"}]