[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/edirne-hastane.jpg","title":"Hastanemiz 200 i\u015f g\u00fcn\u00fc i\u00e7erisinde tamamlanacak","entry_date":"Aral\u0131k 12, 2013 - 12:39:03","haber_content":"

Alada\u011f, yapt\u0131\u011f\u0131 aç\u0131klamada, Havsa \u0130lçe Hastanesi'nin in\u015faat çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 söyledi.<\/p>

Hastane projesi ile, AK Parti<\/span> hükümetinin Edirne'ye ve Havsa'ya verdi\u011fi önemin bir kez daha ortaya ç\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Alada\u011f, "10 yatak kapasiteli hastanemiz, 200 i\u015f günü içerisinde tamamlan\u0131p ilçemizin hizmetine sunulacak. 3 milyon 785 bin lira ihale bedeliyle gerçekle\u015ftirilen 2 bin 800 metrekare kapal\u0131 alana sahip hastanemiz için, AK Parti<\/span> Genel Ba\u015fkan\u0131 ve Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan'a, Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Dr. Mehmet Müezzino\u011flu'na ve AK Parti<\/span> Edirne \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Müjdat Kahve'ye katk\u0131lar\u0131ndan dolay\u0131 te\u015fekkür ediyoruz" dedi.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Havsa \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Adnan Alada\u011f, yap\u0131m\u0131na ba\u015flanan 10 yatak kapasiteli hastanenin, 200 i\u015f g\u00fcn\u00fc i\u00e7erisinde tamamlanarak il\u00e7enin hizmetine sunulaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.","prev_link":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/turkiye-bugun-2071i-planliyor\/15948","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/edirnede-temayul-yoklamasi\/118\/22","haber_url":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/edirnede-temayul-yoklamasi\/118"}]