[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/edirne-kahve.jpg","title":"Cumhuriyet bu milletin ortak de\u011feri","entry_date":"Ekim 29, 2013 - 1:02:00","haber_content":"

Kahve, AK Parti<\/span> Edirne \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131‘nda d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda cumhuriyetin bu milletin ortak de\u011feri oldu\u011funu belirtti.<\/p>

‘‘Cumhuriyet 76 milyonun ortak de\u011feridir’’ diyen Kahve, ‘‘Cumhuriyet bu milletin ortak de\u011feridir. Ortak bir kazan\u0131m\u0131d\u0131r. Her ne hikmetse baz\u0131 kesimler cumhuriyeti sadece belli bir kesimin bayram\u0131ym\u0131\u015f gibi g\u00f6stermeye, birilerini de cumhuriyet kar\u015f\u0131t\u0131ym\u0131\u015f gibi g\u00f6sterme gayreti i\u00e7erisindeler’’ \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>

AK Parti<\/span> olarak cumhuriyet kutlamalar\u0131yla ilgili temalar\u0131n\u0131n ‘’\u0130lelebet cumhuriyet, 90. y\u0131l kutlu olsun’’ \u015feklinde oldu\u011funu ifade eden Kahve, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:<\/p>

‘’\u0130n\u015fallah bunu payla\u015faca\u011f\u0131z. Yar\u0131n parti binam\u0131z\u0131 ve bilbordlar\u0131 s\u00fcsleyece\u011fiz. Gazi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk, ‘Egemenlik kay\u0131ts\u0131z \u015farts\u0131z milletindir’ diyerek cumhuriyetimizin hangi temeller \u00fczerinde kuruldu\u011funu net bir \u015fekilde ifade etmi\u015ftir. Milletten daha b\u00fcy\u00fck bir g\u00fc\u00e7, millet iradesinden \u00fcst\u00fcn hi\u00e7bir irade yoktur.<\/p>

Cumhuriyet cumhurundur. Bug\u00fcn el birli\u011fiyle, milletimizle Mustafa Kemal’in g\u00f6sterdi\u011fi muas\u0131r medeniyetler seviyesini yakalama hedefimize b\u00fct\u00fcn zamanlardan daha yak\u0131n\u0131z. Bunun i\u00e7in gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor, ilelebet cumhuriyet diyoruz.’‘<\/p>

Edirne g\u00fcndeminde AK Parti<\/span> \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve y\u00f6netimiyle ilgili as\u0131ls\u0131z haberlerin \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Kahve, bu haberlerin ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.<\/p>

Edirne’de, AK Parti<\/span> \u0130l Te\u015fkilat\u0131yla ilgili bir de\u011fi\u015fimin g\u00fcndemde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Kahve, ‘‘Ben ve y\u00f6netim kurulum g\u00f6revinin ba\u015f\u0131nda gece g\u00fcnd\u00fcz durmadan \u00e7al\u0131\u015fmaya devam etmektedir’’ \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Edirne \u0130l Ba\u015fkan\u0131 M\u00fcjdat Kahve, ''Her ne hikmetse baz\u0131 kesimler cumhuriyeti sadece belli bir kesimin bayram\u0131ym\u0131\u015f gibi g\u00f6stermeye, birilerini de cumhuriyet kar\u015f\u0131t\u0131ym\u0131\u015f gibi g\u00f6stermeye gayret ediyorlar'' dedi.","prev_link":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/beceremiyorsaniz-birakin-gidin\/188","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/onumuzdeki-donemde-turkiye-daha-guclu-olacak\/376\/22","haber_url":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/onumuzdeki-donemde-turkiye-daha-guclu-olacak\/376"}]