[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/edirne-il-tesk.jpg","title":"Beceremiyorsan\u0131z b\u0131rak\u0131n, gidin","entry_date":"Kas\u0131m 07, 2013 - 12:58:00","haber_content":"

Kahve, Edirne Belediyesi K\u00fclt\u00fcr Merkezi’nin in\u015faat\u0131 \u00f6n\u00fcnde gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Edirne Belediye Ba\u015fkan\u0131 Hamdi Sedef\u00e7i’nin in\u015faat\u0131n kaba seviyesini tamamlad\u0131ktan sonra, in\u015faat\u0131 bulaca\u011f\u0131 uygun bir fiyata satmamas\u0131 s\u00f6z\u00fcn\u00fc vermesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi.<\/p>

Edirne’de d\u00fcn belirli b\u00f6lgelerde sular\u0131n kesildi\u011fini belirten Kahve, “Belediye kanunlar\u0131na g\u00f6re, yerel y\u00f6netemlerin asli g\u00f6revi vatanda\u015flara sa\u011fl\u0131kl\u0131 i\u00e7me suyu sa\u011flama hizmetidir. Biz, Edirneliler olarak sa\u011fl\u0131kl\u0131 k\u0131sm\u0131ndan vazge\u00e7tik. \u00c7\u00fcnk\u00fc hale 1960’l\u0131 y\u0131llarda d\u00f6\u015fenmi\u015f borularla Edirne’de su \u015febekesi da\u011f\u0131t\u0131m yap\u0131yor” diye konu\u015ftu.<\/p>

Edirne Belediyesi’nin alt yap\u0131da devrim yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti\u011fini ifade eden Kahve, kentteki i\u00e7me suyu alt yap\u0131s\u0131 ve ya\u011fmur toplama kanallar\u0131n\u0131n bir “facia” oldu\u011funu s\u00f6yledi.<\/p>

AK Parti<\/span>‘nin Edirne Belediyesi’nde iktidara geldi\u011fi andan itibaren bu t\u00fcr sorunlar\u0131n ya\u015fanmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirten Kahve, \u015funlar\u0131 kaydetti:<\/p>

“Biz, d\u00fcn ne dediysek, yar\u0131nda onu s\u00f6ylemeye ve yapmaya devam edece\u011fiz s\u00f6z veriyoruz Edirne halk\u0131na. Edirne halk\u0131 ge\u00e7mi\u015fi unutmadan belediyenin hizmetleri ile ilgili konuyu g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurmal\u0131d\u0131r. Edirne Belediyesi’nin suyunun \u015fu anda \u015fehir i\u00e7i da\u011f\u0131t\u0131m \u015febekesinin y\u00fczde 85’i Kayal\u0131 ve S\u00fclo\u011flu barajlar\u0131ndan devlet su i\u015flerinin yapt\u0131\u011f\u0131 ana iletim kanallar\u0131yla kendi cazibesiyle da\u011f\u0131t\u0131lan bir sudur. Sadece gerekli alt yap\u0131s\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 ve kay\u0131p ka\u00e7aklar \u00e7ok fazla oldu\u011fu i\u00e7in belediye ayn\u0131 zamanda yer alt\u0131 kuyular\u0131ndan y\u00fczde 15 civar\u0131nda bir su \u00e7ekmek durumundad\u0131r. <\/p>

Sadece y\u00fczde 15’ini \u00e7ekmek i\u00e7in kulland\u0131\u011f\u0131 elektri\u011fini paras\u0131n\u0131 \u015eubat ay\u0131ndan bu yana belediye TREDA\u015e‘a \u00f6demedi\u011fi i\u00e7in buras\u0131da tamamen \u00f6zelle\u015fmi\u015f bir \u015firket oldu\u011fu i\u00e7in bor\u00e7 \u00f6denmeyince elektrik kesilmi\u015f. Bunu AK Parti<\/span>‘ye mal etmeye \u00e7al\u0131\u015fan ve bunun \u00fczerinden siyaset yapmaya \u00e7al\u0131\u015fan, beceriksizli\u011fini ba\u015fkalar\u0131n\u0131n \u00fczerine y\u0131kmaya \u00e7al\u0131\u015fan belediye ba\u015fkan\u0131n\u0131 \u015fiddetle k\u0131n\u0131yorum. E\u011fer beceremiyorsan\u0131z b\u0131rak\u0131n, gidin. Biz Edirne’de 24 saat i\u00e7ilebilir kaliteli suyun nas\u0131l ak\u0131t\u0131labilece\u011fini g\u00f6sterelim.”<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Edirne \u0130l Ba\u015fkan\u0131 M\u00fcjdat Kahve, \"E\u011fer beceremiyorsan\u0131z b\u0131rak\u0131n, gidin. Biz Edirne'de 24 saat i\u00e7ilebilir kaliteli suyun nas\u0131l ak\u0131t\u0131labilece\u011fini g\u00f6sterelim\" dedi.","prev_link":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/edirnede-temayul-yoklamasi\/118","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/cumhuriyetin-bu-milletin-ortak-degeri\/231\/22","haber_url":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/cumhuriyetin-bu-milletin-ortak-degeri\/231"}]