[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/edirne-tesk.jpg","title":"AK Parti te\u015fkilat\u0131 dinamik bi\u00e7imde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor","entry_date":"Temmuz 03, 2013 - 1:00:00","haber_content":"

Kahve, ilçedeki esnaf ziyaretinin ard\u0131ndan \u0130psala Belediyesi park\u0131nda gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 aç\u0131klamada, vatanda\u015flar\u0131n istek ve s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 yerinde dinlediklerini söyledi.<\/p>

Kahve, bir gazetecinin, "\u0130psala Devlet Hastanesinin, Ke\u015fan Devlet Hastanesine ba\u011flanmas\u0131 konusunda ne dü\u015fünüyorsunuz" sorusu üzerine, \u015funlar\u0131 kaydetti: <\/p>

"Önemli olan \u0130psala'da ilçe halk\u0131na hizmet edecek doktorlar\u0131 içinde bar\u0131nd\u0131ran yeni modern bir binan\u0131n \u0130psala'ya kazand\u0131r\u0131lmas\u0131d\u0131r. Bu konuda Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 nezdinde gerekli giri\u015fimler ba\u015flat\u0131ld\u0131. Arsa ile ilgili sorunlar vard\u0131, bununla ilgili sa\u011fl\u0131k müdürlü\u011fümüz \u0130psala Belediyesi ile yeni yer tespiti konusunda ortak görü\u015fmeler yap\u0131yor. Hastanelerin hepsi Edirne'de tek bir genel sekreterlik çat\u0131s\u0131 alt\u0131nda topland\u0131. Halk sa\u011fl\u0131klar\u0131 hariç tüm birimler tek bir çat\u0131 alt\u0131nda topland\u0131. Bu sistemde doktorlar\u0131n gelmesi daha kolay olacak. Öte yandan, AK Parti<\/span> te\u015fkilat\u0131 dinamik biçimde çal\u0131\u015f\u0131yor. \u015eu anda AK Parti<\/span> te\u015fkilatlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda sahada olan parti yok."<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Edirne \u0130l Ba\u015fkan\u0131 M\u00fcjdat Kahve, \"AK Parti te\u015fkilat\u0131 dinamik bi\u00e7imde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. \u015eu anda AK Parti te\u015fkilatlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda sahada olan parti yok\" dedi.","prev_link":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/edirne-il-baskanligindan-mahalle-iftarlari\/756","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/secim-calismalari-hiz-kesmeden-devam-ediyor\/799\/22","haber_url":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/secim-calismalari-hiz-kesmeden-devam-ediyor\/799"}]