[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/edirne-tesk2.jpg","title":"12 bin aileye yard\u0131m ula\u015ft\u0131raca\u011f\u0131z","entry_date":"Temmuz 20, 2013 - 12:18:00","haber_content":"

Kahve, il ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, isimleri Edirne Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vakf\u0131‘ndan al\u0131nan 12 bin ihtiya\u00e7 sahibi aileye ramazanda erzak yard\u0131m\u0131 yapacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.<\/p>

Erzaklar\u0131n, AK Parti<\/span> Genel Merkezi’nin katk\u0131lar\u0131yla T\u00fcrkiye’nin farkl\u0131 \u015fehirlerindeki hay\u0131rseverler taraf\u0131ndan temin edildi\u011fini belirten Kahve, “Ramazanda isimleri objektif verilerle elimize ula\u015fan 12 bin aileye yard\u0131m ula\u015ft\u0131raca\u011f\u0131z. Haz\u0131rlanan erzaklar\u0131n de\u011feri yakla\u015f\u0131k 1 milyon lira. Bu erzaklar, kad\u0131n kollar\u0131 yetkililerimiz taraf\u0131ndan ihtiya\u00e7 sahiplerine ula\u015ft\u0131r\u0131lacak” diye konu\u015ftu. <\/p>

Kahve, erzaklar\u0131, ihtiya\u00e7 sahiplerini rencide etmeden da\u011f\u0131tacaklar\u0131n\u0131 kaydetti.<\/p>

Ramazanda yapt\u0131klar\u0131 yard\u0131mlar\u0131 “se\u00e7im r\u00fc\u015fveti” olarak de\u011ferlendirmeye \u00e7al\u0131\u015fanlar oldu\u011funu ifade eden Kahve, “Bu \u00e7ok yak\u0131\u015f\u0131ks\u0131z bir hareket. Neredeyse fakir fukaraya yap\u0131lan yard\u0131m\u0131 engelleyeceklerdi. Biz ge\u00e7en y\u0131l da bu yard\u0131mlar\u0131 da\u011f\u0131tt\u0131k. Kolilerimizde asla parti amblemi, parti yetkililerinin ismi ve foto\u011fraf\u0131 yok” dedi. <\/p>

Kahve, bir gazetecinin, “Sara\u00e7lar Caddesi’nde Kadir Gecesi’nde d\u00fczenlemek istedi\u011finiz iftar program\u0131yla ilgili bir geli\u015fme var m\u0131?” \u015feklindeki sorusunu, “Ramazan ay\u0131 \u00f6ncesi iftar programlar\u0131m\u0131z\u0131 ilan ettik. Kadir Gecesi i\u00e7in de Sara\u00e7lar Caddesi’nde 5 bin ki\u015filik iftar program\u0131m\u0131z\u0131 planlad\u0131k ve ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fiz in\u015fallah” diye yan\u0131tlad\u0131. <\/p>

AK Parti<\/span>‘de se\u00e7im s\u00fcreci nas\u0131l i\u015fleyecek?” sorusuna kar\u015f\u0131l\u0131k da Kahve, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:<\/p>

“Ramazan Bayram\u0131‘ndan hemen sonraki bir ayl\u0131k d\u00f6nemde aday aday\u0131 olmak isteyen te\u015fkilat mensuplar\u0131n\u0131n istifa etmesi gerekecek. Eyl\u00fcl ay\u0131ndan itibaren de adaylar\u0131m\u0131z\u0131 lanse etmeye ba\u015flayaca\u011f\u0131z. Resmi olarak se\u00e7im kuruluna listelerimiz verilmeyecek ama biz AK Parti olarak belirledi\u011fimiz adaylar\u0131 kamuoyu ile payla\u015faca\u011f\u0131z.” <\/p>

AK Parti<\/span> Edirne Kad\u0131n Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Melek Y\u00f6r\u00fck de erzak kolilerinin da\u011f\u0131t\u0131m\u0131na il merkezi ve il\u00e7elerde ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Edirne \u0130l Ba\u015fkan\u0131 M\u00fcjdat Kahve, \"Ramazanda isimleri objektif verilerle elimize ula\u015fan 12 bin aileye yard\u0131m ula\u015ft\u0131raca\u011f\u0131z\" dedi.","prev_link":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/misirda-yasananlar-bir-insanlik-dramidir\/577","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/edirne-il-baskanligindan-mahalle-iftarlari\/756\/22","haber_url":"http://www.akpartiedirne.org.tr\/tr\/haber\/edirne-il-baskanligindan-mahalle-iftarlari\/756"}]