Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Dünyada ve Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler yönetim ve planlama anlayışlarında köklü değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sonucunda, yerel potansiyelleri yine yerel kaynaklarla planlamak ve uygulamak ilkesini temel almaya başladık. Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla bölgesel projeleri hayata geçirdik.

 

TRAKYA KALKINMA AJANSIYLA EDİRNE GELİŞİYOR (TRAKYAKA)

Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’yi ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan küresel bir kente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak için kuruldu. Ajans, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla;

Bölge planları hazırlamak,
Bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
Mali ve teknik destekler vermek,
İşbirliği ve koordinasyon sağlamak,
Yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek gibi temel görevlerinin yanında, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de yürütmektedir.

Trakya Ajansı, 2008-2016 yılları arasında; 130 milyon TL bütçeye sahip 596 projeye 81 milyon TL hibe desteği verdi.

Ayrıca Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne ilimizde 195 projeye 27 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 44 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.