SON 14 YILDA EDİRNE’YE 1,4 MİLYAR TL DESTEK VERDİK

SON 14 YILDA EDİRNE’YE 1,4 MİLYAR TL DESTEK VERDİK

Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Edirne’deki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 1,11 milyar TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Edirne’ye yaptığı  263 milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 1,38 milyar TL’ye ulaştırdık.

 

KREDİ DESTEKLERİ VE HİBELER

İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 201 adet iş için 210 milyon TL kredi, 53 milyon TL hibe olmak üzere toplam 263 milyon TL tahsis edilmiştir.

 

DEVAM EDEN İŞLER

Şehircilik sektöründe 3 adet, içme suyu sektöründe 4 adet, atık su sektöründe 3 adet, üstyapı sektöründe 2 adet ve diğer altyapı sektöründe 1 adet olmak üzere sözleşme bedeli 68 milyon TL olan toplam 13 adet iş devam etmektedir.      

 

TAMAMLADIĞIMIZ İŞLER

Harita sektöründe 13 adet, içme suyu sektöründe 3 adet,  imar planı sektöründe 8 adet, atık su sektöründe 12 adet ve üstyapı sektöründe 5 adet olmak üzere 146 milyon TL maliyetli toplam 41 adet iş bitirilmiştir.

 

GENEL BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR        

İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 1,11 milyar pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 929 milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.