KİMLİKLİ ŞEHİRLER GÜVENLİ YAŞAM KENTSEL DÖNÜŞÜM

KİMLİKLİ ŞEHİRLER GÜVENLİ YAŞAM KENTSEL DÖNÜŞÜM

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda;

Edirne ili merkez ilçesinde 1 adet “Riskli Alan” ilan edildi. Riskli alanın toplam büyüklüğü 13,2 hektar, toplam nüfusu 3.100 kişi, toplam bina sayısı 924 adet, toplam birim sayısı yaklaşık 1.021’dir. Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Edirne İlinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak.

Ayrıca; 116 binada 257 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 50 adedi yıkılmıştır.