HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYANIN SAYILI TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK

HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYANIN SAYILI TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

.Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftasında Odamızın desteklediği 2012-2013-2014 yıllarında Edirne Ticaret Sanayi ve İş Fuarı  ve 2015-2016 yıllarında ise Edirne Gıda Tarım Hayvancılık  Sanayi Fuarı ismiyle fuar düzenlenmiş,

.Tamir ve bakım amacıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümrük Müdürlüklerine getirilecek motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve parçaları için her seferinde teminat alınmaksızın Edirne Ticaret ve Sanayi Odasınca verilecek global teminat kabul edilerek geçici giriş izni verilerek Teminat Belgesi Kapsamında Üye Belgesine sahip işyerlerinde  15 gün süreyle tamir ve bakım yapıldıktan sonra yurtdışına çıkışı yapılacaktır. Konu ile ilgili 27/12/2013 tarihinde protokol imzalanmıştır.

 

TARLADAN SOFRAYA TİCARETTE GÜVEN SAĞLANDI

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

-Üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendileri arasında 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi hakkında kanunun uygulanması ile  ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezinde hal hakem heyeti oluşturulmuş olup heyet kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarını sürdürmektedir.

İlimiz Keşan İlçesinde mevzuaata uygun bir adet toptancı hali olup yetkilerimiz çerçevesinde zaman zaman denetim, faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

ŞIRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

.Şirket kurmak konusunda kolaylıklar sağlanarak, 6728 sayılı kanun ile şirket kuruluş sözleşmeleri Ticaret Sicili Müdürlüğü huzurunda imzalama ve sonuçlandırılması,

.Yatırılması gereken ticaret sicil harçları vergi dairesi ve bankalar yerine Edirne Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılması, faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

LİSANSLİ DEPOCULUKLA İLGİLİ PROJE VE FAALİYETLERİMİZ

Tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlarda depolanması ve ürünlerin ticaretinin ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasını sağlayan Lisanslı Depoculuk Sistemini ülkemizde uygulamaya aldık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde lisanslı depoculuğa ilişkin:

- Edirne Ticaret Borsası tarafından kurulan şirket vasıtası ile 40.000 Ton kapasiteli çelik silo alt yapı yatırımları tamamlanmış olup 2017 yılı hasat sonuna kadar lisanslama işlemleri tamamlanarak depoculuk faaliyetine başlanması düşünülmektedir.

- Edirne Ticaret Borsası ürün analiz laboratuvarına yetkili sınıflandırıcı lisansı alımı, faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

TÜKETİCİ HAKLARI

 

TÜKETICILERI DAHA İLERI SEVIYEDE KORUMAYA YÖNELIK TEDBIRLER ALIYORUZ

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

-Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler hakkında yerel TV, radyo ve basın yoluyla bilgilendirmeler yapılmıştır.

- 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerde sözü edilen tüketici hakları  konusunda  yine yerel TV, radyo ve basın yoluyla bilgilendirmeler yapılarak il ve ilçelerimizin muhtelif kalabalığın olduğu alanlara broşürler, el ilanları asılarak dağıtım, faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE “GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

- Müdürlüğümüz personellerince ilimiz merkez ve ilçelerinde 2012-2016 yılları arasında 626 adet işyerinde denetim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup yıllar itibariyle toplamda 18.732,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2012-2016 yılları arasında Müdürlüğümüzce tabloda belirtilen denetim,

 

TÜKETİCİ ŞIKAYETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÇÖZÜYORUZ

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur. Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

 

KOOPERATİFLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

-İlimizde Bakanlığımıza bağlı 96 adet kooperatif mevcut olup bu kooperatiflerce her yıl yapılan olağan/olağanüstü genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi yapılmıştır.

-İlimiz kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (KOPGEP) kapsamında düzenlenen eğitim sonuçları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

 

DİĞER PROJE, FAALİYET VE ETKİNLİKLERİMİZ

2012- 2016 yılları arasında ilimizde:

-İlimiz ve İlçelerimizde Trakya Üniversitesi ile ortaklaşa yapılması planlanan, esnafımıza ve tacirlerimize günümüzün mal ve hizmet alanındaki satış teknikleri ve satış sonrası hizmet ile tüketici kanununun mal ve hizmet sunanlara yüklediği yükümlülükler hakkında konferanslara ilişkin proje, çalışmaları gerçekleştirilmiştir.