HAYVANCILIKTA YENİ DESTEKLERLE BÜYÜMEYİ YAKALADIK

HAYVANCILIKTA YENİ DESTEKLERLE BÜYÜMEYİ YAKALADIK

Büyükbaştan küçükbaşa, besiden süte, yemden arıcılığa kadar birçok alanı destek kapsamına aldık.

Son 14 yılda Edirne’de hayvancılık desteğini 16 kat artırdık.

 

Edirne’ye Verilen Hayvancılık Destekleri

2002

2016

2,7 Milyon TL

43,2 Milyon TL

 

Bu dönemde Edirne’ye toplam 357,6 Milyon TL hayvancılık desteği verdik

Hayvancılıkta yeni desteklerle üretimi teşvik ettik

 • 4 ay ve üzeri buzağı ve malak ilk kez destek kapsamına aldık. 
 • Buzağı ve malak başına 350-550 TL arasında destek sağlıyoruz.
 • Üretici Örgütleri üzerinden ödenen Hayvancılık Desteklerinin doğrudan üreticilere ödenmesini sağladık.
 • Üretici Örgütlerine tarımsal desteklerden ödenen hizmet bedellerini artırdık, örgütlenmeyi desteklemeye devam ettik. 

 

Küçükbaş Hayvancılığı İlk Kez 2006 yılında Destek Kapsamına aldık, yeni projelerle daha da geliştiriyoruz

 • Küçükbaşa verilen destekleri her yıl artırdık.
 • 2016 yılında damızlık koyun-keçi desteğini 22 TL/baştan, 25 TL/başa çıkardık.
 • Koyun ve keçi sütünü ilk kez destek kapsamına aldık.
 • Koyu ve keçi yetiştiricilerimizin sürü yöneticisi (çoban) ihtiyacını karşılamak için “Sertifikalı Sürü Yöneticisi Programını” başlattık.
 • Sürü yöneticisi (çoban) için kurslar düzenliyor, başarılı kursiyerlere sertifika veriyoruz.
 • Sertifikalı çobanları çalıştıran işletmelere yılda 5.000 TL destek veriyoruz.

 

Edirne Damızlık Düve Üretim Merkezi Oluyor

 • Edirne’de en az 500 baş kapasiteli damızlık gebe düve üretim merkezleri kurulacak. 
 • Ahır yapımına, alet-ekipman alımına ve damızlık hayvana %50 hibe verilecek.
 • Üreticiler damızlık ihtiyacını bu merkezlerden temin edecek.

 

Meralarımızı ıslah ediyor, yem bitkileri üretimini destekliyoruz

Daha verimli bir hayvansal üretim için mera ıslah çalışmalarına büyük önem verdik.

Edirne’de 49 proje kapsamında 148.120 dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık.

Yem bitkileri desteklerini artırdık. Edirne’ye son 14 yılda 43,1 Milyon TL yem bitikleri desteği ödedik.

2016 yılında yem bitkileri birim destek miktarını ila %50 arasında artırdık.

Sağladığımız destekler ve tamamladığımız ıslah çalışmaları ile kaliteli kaba yem ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşıladık. 

 

Suni tohumlama çalışmaları hızlandı…

 • Hayvan ıslahında en etkili yöntem olan suni tohumlama çalışmalarına hız verdik.
 • Edirne’de son 14 yılda toplam 1.052.631 adet suni tohumlama yapılmasını sağladık.
 • Böylece, yüksek verimli saf sığır ırklarının sayısını artırdık, daha verimli hayvansal üretimi tesis ettik.  

 

Hayvan Hastalıklarıyla Etkin mücadele devam ediyor, Hastalıktan Ari Bölgeler genişletiliyor.

 • Trakya Bölgesinde elde edilen aşılı arilik statüsü genişletiliyor.
 • 2 kademe halinde tüm Türkiye’yi hayvan hastalıklarından ari hale getiriyoruz.
 • İlk etapta; Marmara, Ege, Batı-Orta Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri aşılı arilik statüsüne ulaştırılacak.
 • 2023 yılına kadar tüm Türkiye aşılı arilik statüsüne getirilecektir.