Edirne’ye son 14 yılda verilen nakit hibe destek 2 milyar TL

Edirne’ye son 14 yılda verilen nakit hibe destek 2 milyar TL

Üretimden hasada, işlemeden satışa her aşamada üreticimizi destekledik.

Gübre ve yemde KDV’yi kaldırdık, mazot maliyetinin yarısını desteklemeye başladık. 

Sertifikalı tohum ve fidan kullanımını ve üretimini 10 yıldır destekliyoruz.

Genç çiftçilere hibe desteği sağlıyor, kırsal kalkınma destekleri ile tarımsal üretim tesislerinin kurulmasına %50 hibe veriyoruz.

Tarımsal kredilerde faizleri düşürdük, tarımının birçok alanında üreticilerimize sıfır faizli kredi sağladık.

Başlattığımız Milli Tarım Projesi ile hem bitkisel üretimi, hem de hayvancılığı destekliyor, planlı ve kendimize yeterli üretimi hedefliyoruz.

Arazi toplulaştırma, güvenilir gıda, işletme bazlı danışmanlık sistemi, eğitim-yayım, tarımsal sigorta ve daha birçok alanda ürettiğimiz yenilikçi çözümlerle daha verimli bir zirai hayat inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz.

 

Tarıma verilen desteklerde rekor artış

Edirne’ye ayrılan tarımsal destek ödemelerini 14 yılda 7,1 kat artırdık.

 

2002

2016

37,3 Milyon TL

263,2 Milyon TL

 

  • Edirne’de çiftçilerimize toplam 145,3 Milyon TL mazot desteği verdik.
  • Toplam 139 Milyon TL gübre desteği, 5,2 Milyon TL toprak analizi desteği ödedik.

 

Prim ödemelerini artırdık, üretimi katladık.

 

2002

2016

9,4 Milyon TL

151 Milyon TL

 

14 yılda Edirne’ye toplam 1,1 Milyar TL prim desteği verdik

 

Gübre ve yemde KDV’yi kaldırdık…

  • Çiftçinin önemli üretim girdisi olan kimyevi gübrede , yemde %8 olan KDV’yi, Şubat 2016’da kaldırdık. 
  • Tarım Kredi Kooperatiflerinin KDV indirimine ilaveten yaptığı diğer indirimle birlikte gübre ve yem fiyatlarını daha aşağı seviyelere çektik.

 

Küçük aile işletmelerini destek kapsamına aldık…

  • Tarımda küçük aile işletmelerini yalnız bırakmadık, 2016 yılında destek kapsamına aldık.
  • 5 dekar ve altı arazisi olan meyve, sebze, süs bitkisi, ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiricilerine dekar başına 100 TL destek veriyoruz.
  • Çiftçimiz önce Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydını yaptırıyor, sonra desteğini alıyor.

 

Tarımsal kredi kullanımı arttı

2002 yılında %59 olan tarımsal kredi faiz oranlarını, sıfır ile %8,25 aralığına düşürdük, birçok tarımsal faaliyeti faiz indirimli kredi kapsamına aldık.

Çiftçimizi yüksek faiz yükü altında ezdirmedik, üretimin önünü açtık.

Hayvancılık, sulama, sertifikalı tohumluk üretiminde faizsiz finansman dönemini başlattık, kredi faizlerini sıfırladık.

Edirne’de son 14 yılda tarımsal kredi kullanımında 56 KAT ARTIŞ sağladık.

 

Edirne’de Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan toplam kredi miktarı

 

2002

2016

11,8 Milyon TL

657,9 Milyon TL

 

Tarım politikalarımız ve sağlanan kolaylıklar sayesinde çiftçimizin kullandığı kredilerin geri ödenmesinin önündeki güçlükleri en aza indirdik.

Edirne’de ziraat bankası tarafından kullandırılan tarımsal kredilerin geri dönüş oranı %51,8’den  %99,6’ya yükseldi

 

Ziraat Bankası

 

Tarım Kredi Kooperatifleri

2002

2016

 

2002

2016

%51,8

%99,6

 

%87,1

%97,2