Edirne’de bilim, sanayi ve ticaret kapsamında yapılan yatırımlar

Edirne’de bilim, sanayi ve ticaret kapsamında yapılan yatırımlar

Yönetici şirketlere, girişimcilere ve öğretim üyelerine büyük imkanlar sağlayan teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulmasını ve gelişmesini destekleyen politikalarımızla 2007 yılında Trakya Üniversitesi Edirne Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni kurduk.

Bölgede yer alan 42 firmada, 113 personel toplam 110 proje üzerinde çalıştı, çalışmaya devam ediyor.