AFAD

2009 yılında afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nü birleştirerek Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kuruldu. AFAD ile yetki ve sorumlulukları tek bir çatı altında topladık.

AFAD, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek diğer bakanlıklar ve gerekse ulusal/uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

EDİRNE’NİN YARDIMINA KOŞTUK

Edirne’de AFAD’ın kurulduğu 2009 yılından günümüze kadar gerçekleşen 234 afet ve acil durum olayına (heyelan, su taşması, boğulma, mahsur, trafik kazası, kayıp vb.) hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ettik. Bu olaylarda 473 11.317 kişiyi kurtardık.

 

AFAD BÜYÜYOR

2009 yılında 9 olan toplam personel sayımızı 2016 yılında 33’e yükselttik. Afet ve acil durum hallerinde kritik öneme sahip arama/kurtarma personel sayımızı da 4’ten 9’a çıkardık. Aynı dönemde arama ve kurtarma araçlarımızın sayısını da 4’e yükselttik.

 

PERSONEL SAYISI

2009 YILINDA 9 KİŞİ

2016 YILINDA 33 KİŞİ